Öğr. Gör. Dr. AYSEL İÇÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. AYSEL İÇÖZ

T: (0282) 250 4022

M aicoz@nku.edu.tr

W aicoz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Gıda Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2012-2017
Tez: Tekirdağ köftesinin farklı oranlarda jelatin, gliserol ve kekik ekstraktı içeren çözelti ile kaplanmasının raf ömrüne etkisinin araştırılması (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1997-2000
Tez: Trayka bölgesinde üretilen ev eriştelerinin mikrobiyolojik özellikleri ve bazı kalite kriterlerinin belirlenmesi (2000)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1993-1997
Tez: Değişik Bir Yöntemle Peyniraltı Suyundan Besiyeri Hazırlanması (1997)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / BİYOLOJİ PR.
Öğrenim Yılları: 1987-1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2017-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2006-2017
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
1993-2006
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda Hijyeni ve Üretimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İÇÖZ A., EKER B., TEKİRDAĞ KÖFTESİ AMBALAJINDA KULLANILAN BİYOLOJİK TABANLI KAPLAMA MALZEMESİNİN ÜRÜN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ, ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, pp. 52-67, 2016.
Özgün Makale
2. İÇÖZ A., EKER B., JELATİNİN VE GLİSEROL İÇEREN FİLMLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE KÖFTE SEKTÖRÜNDE AMBALAJ KALİTESİNE ETKİSİ (1), Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, pp. 27-40, 2016.
Özgün Makale
3. KAYİŞOĞLU S., İÇÖZ A., Identifying the Level of Probiotic Products Consumption of Namik Kemal University Students, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 21, pp. 1312-1316, 2015.
Özgün Makale CiteSeerX - Scientific Literature Digital Library .
4. KAYİŞOĞLU S., İÇÖZ A., Effect of gender on fast-food consumption habits of high school and university students in Tekirdag, Turkey, Acta Alimentaria An International Journal of Food Science, vol. 43, pp. 53-60, 2014.
Özgün Makale AHCI Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYİŞOĞLU S., İÇÖZ A., Eğitim Düzeyinin Fast- Food Tüketim Alışkanlığına Etkisi, Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 9, ss. 16-19, 2012.
Özgün Makale
2. İÇÖZ A., KAYİŞOĞLU S., Tekirdağ’da Tüketime Sunulan Hamburger ve Piliç Burgerlerin Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri., Akademik Gıda, cilt 10, ss. 63-68, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. , İçöz, A.,S., Kayişoğlu. Tekirdağ’da Tüketime Sunulan Hamburger ve Piliç Burgerlerin Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri, Akademik Gıda, cilt 10, ss. 63-68, 2012.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , S. Kayışoğlu, Alçöz. Eğitim Düzeyinin Fast- Food Tu¨ketim Alışkanlığına Etkisi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty T.Z.F Dergisi , cilt 9, 2012.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. İÇÖZ A., DEMİRKOL O., ÇAĞRI MEHMETOĞLU A., Çeşitli Gıda Boyalarının Hücre Canlılığı Üzerine Etkisinin MTS Testi Kullanılarak Belirlenmesi, Gıda Dergisi, cilt 33, ss. 275-279, 2008.
Özgün Makale
6. DEMİRKOL O., İÇÖZ A., Makarnanın Besin Değeri ve Mikrobiyal Kalitesi, akarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 6, ss. 115-118, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Kayişoğlu, S. A., İçöz. Effect of gender on fast-food consumption habits of high school and university students in Tekirdag Turkey, Acta Alimentaria An International Journal of Food Science, cilt 43, ss. 53-60, 2014.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Demirkol,O., İçöz, A.. Makarnanın Besin Değeri ve Mikrobiyal Kalitesi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 6, 2002.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. İçöz A., Eker B., MÜHENDİSLİKTE GÜNCEL KONULAR, Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. SERTİFİKA NO.: 40340, Editör: Yakup Hameş, 2018.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Eker B. ., İçöz A., Food Packaging Wastes, Renewable Packaging And Their Impact On Life Quality, Third International Conference on Quality of Life (28.11.2018-30.11.2018).
Tam metin bildiri
2. İçöz A. ., Eker B. ., Role Of Active, Smart Packaging In Reduction Of Food Loss , Third International Conference on Quality of Life (28.11.2018-30.11.2018).
Tam metin bildiri
3. İÇÖZ A., EKER B., QUALITY DEVELOPMENT ACTIVITIES IN FOOD LABORATORIESAND THEIR CONTRIBUTION TO FOOD SAFETY, QUALITY FEST 2017 (26.10.2017-28.10.2017).
Tam metin bildiri
4. Eker B. ., İçöz A. ., QUALITY-BASED SOLUTIONS IN FOOD INDUSTRY MACHINERY, 2 nd International Conference on Quality of Life (08.06.2017-10.06.2017).
Sözlü Bildiri
5. Eker B. ., İçöz A. ., SMART, ACTIVE AND SUSTAINABLE FOOD PACKAGING , 2 nd International Conference on Quality of Life (08.06.2017-10.06.2017).
Sözlü Bildiri
6. İçöz A. ., Eker B. ., GIDA AMBALAJLAMADA YENİLEBİLİR FİLMLER VE KAPLAMALAR, 2 INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN (12.05.2017-13.05.2017).
Sözlü Bildiri
7. Eker B. ., İçöz A., GIDA SEKTÖRÜNDE BİYOBOZUNUR AMBALAJ ve ÇEVRE, 2 INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN (12.05.2017-13.05.2017).
Sözlü Bildiri
8. İçöz A., Eker B. ., TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN FARKLI ORANLARDA JELATİN GLİSEROL VE KEKİK EKSTRAKTI İÇEREN ÇÖZELTİ İLE KAPLANMASININ RAF ÖMRÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI , 2 INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN (12.05.2017-13.05.2017).
Sözlü Bildiri
9. EKER B., İÇÖZ A., PACKAGING MATERIALS AND EFFECTS ON QUALITY OF LIFE, 1st International conference on Quality of LifeJune 2016 (09.06.2016-10.06.2016).
Sözlü Bildiri
10. İÇÖZ A., EKER B., SELECTION OF FOOD PACKAGING MATERIAL, MIGRATION AND ITS EFFECTS ON FOOD QUALITY, 1st International conference on Quality of LifeJune 2016 (09.06.2016-10.06.2016).
Sözlü Bildiri
11. , (01.01.2015-).
Tam metin bildiri
12. , (01.01.2011-).
Tam metin bildiri
13. , (01.01.2010-).
Tam metin bildiri
14. , (08.10.2004-10.10.2004).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. , .
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ Köftesinin Farklı Oranlarda jelatin Gliserol Ve Kekik Ekstraktı İçeren Çözelti İle Kaplanmasının Raf Ömrüne Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.04.2015-Devam Ediyor.
2. TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN AMBALAJLANMASINDA JELATİNİN BİYOLOJİK TABANLI KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.03.2015-31.03.2015.
Patentler
1. Bu buluş, kırmızı ve beyaz et sektöründe, ürünlerin ambalajlanarak tüketiciye sunulmasında hayvansal jelatin kullanılarak oluşturulan pedlerin işlenmiş veya parçalanmış yada sakatat şeklindeki ürünlerinin ambalajında kap içi alt materyal olarak kullanılan hayvansal jelatin takviyeli bir gıda pedi ile ilgilidir TR 2015 02731, 2017
Patent Başvuru Sahipleri:Bülent Eker; Ayşegül Akdoğan Eker; Aysel İçöz
Patent Buluş Sahipleri:Bülent Eker; Ayşegül Akdoğan Eker.
Tasarım
1. Hayvansal Jelatin Takviyeli Bir Gıda Pedi, 11.09.2013-
Tasarım Sahipleri:Bülent Eker; Ayşegül Akdoğan Eker; Aysel İçöz.
Üyelikler
Su ürünleri program koordinatörlüğü, Başkan, 2010-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
2nd International conference on Quality of Life , Yer:Kragujevac, 08.06.2017-10.06.2017.
2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi., Yer: Kocaeli Wellborn Luxury Hotel, Düzenleyenler:İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği , 12.05.2017-13.05.2017.
1. International Conference on Quality of Life , Yer:Kragujevac, 09.06.2016-10.06.2016.